Nieuws

Kerstvakantie

Kerstvakantie

december 2022

De praktijk is gesloten van 26 december t/m 30 december. In de week van 2 januari zijn wij beperkt geopend. Lees meer.

Specialisme in de basisGGZ?

december 2022

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of wij gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid, ADHD of in rouw of traumaverwerking. Wij zijn echter een generalistische praktijk voor de basisGGZ; dit betekent dat onze medewerkers breed opgeleid en geschoold zijn. We worden geacht met een brede blik naar kinderen, scholen en gezinnen te kijken zowel bij onze diagnostiek als onze begeleiding/behandeling, juist om te voorkómen dat we met een tunnelvisie (dit is één richting) naar kinderen kijken. Wanneer ouders of scholen op zoek zijn naar specialisme, verwijzen wij hen door de gespecialiseerde (S)GGZ. Lees meer.
Nieuwe aanmeldingen voor

Nieuwe aanmeldingen voor

december 2022

In januari a.s. starten wij weer met een nieuwe reeks Beter bij de les trainingen. Deze training bestaat uit 24 sessies, en wordt uitgevoerd in 3 maanden. Meer informatie vindt u op onze website. Het is voor ouders en scholen mogelijk om nu reeds aan te melden; de intake (voor ouders en kind) vindt dan nog voor de Kerstvakantie of in de eerste weken van januari plaats. Deze training wordt niet vergoed; de kosten zijn voor ouders en/of school. Lees meer.
Mindset

Mindset

december 2022

In de training Mindset leren kinderen van ongeveer 7 tot 12 jaar het verschil tussen een vaste mindset en een groeimindset (gebaseerd op de mindsettheorie van Carol Dweck). Kinderen met een vaste mindset geloven (bewust of onbewust) dan hun persoonlijke eigenschappen vast staan. Kinderen met een groeimindset geloven dat zij zichzelf steeds kunnen verbeteren en ontwikkelen waardoor zij uitdagingen aangaan, niet opgeven bij tegenslagen, het oké vinden om ergens hard voor te werken, openstaan voor kritiek en inspiratie vinden bij successen van anderen. Deze training is bedoeld voor kinderen van alle intelligentieniveaus waarbij op een begrijpelijke manier over een vaste mindset en een groeimindset en de gevolgen daarvan wordt verteld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de figuren Fixie en Growie waarbij het figuur Fixie een vaste mindset heeft en overal problemen ziet. Het figuur Growie zet deze problemen om in kansen. Het kind oefent hiermee op een speelse manier het denken vanuit een groeimindset. Lees meer.

HGD consult

oktober 2022

Vanaf 1 januari '22 is het mogelijk om als Intern Begeleider (of als leerkracht) een consult Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) aan te vragen. Tijdens deze afspraak kan de IB-er met de orthopedagoog/psycholoog van de praktijk in overleg gaan over een zorgleerling en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen bespreken. Lang niet altijd is immers (uitgebreide) diagnostiek nodig; a.d.h.v. het aanwezige materiaal of middels een observatie of oudergesprek kan een stagnerende ontwikkeling worden vlot getrokken. Dit overleg kan met of zonder ouders plaats vinden, op school of in de praktijk. In het afgelopen half jaar maakten diverse IB-ers gebruik van deze mogelijkheid tot nog toe tot volle tevredenheid. Lees meer.