Nieuws

HGD consult

augustus 2022

Vanaf 1 januari '22 is het mogelijk om als Intern Begeleider (of als leerkracht) een consult Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) aan te vragen. Tijdens deze afspraak kan de IB-er met de orthopedagoog/psycholoog van de praktijk in overleg gaan over een zorgleerling en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen bespreken. Lang niet altijd is immers (uitgebreide) diagnostiek nodig; a.d.h.v. het aanwezige materiaal of middels een observatie of oudergesprek kan een stagnerende ontwikkeling worden vlot getrokken. Dit overleg kan met of zonder ouders plaats vinden, op school of in de praktijk. In het afgelopen half jaar maakten diverse IB-ers gebruik van deze mogelijkheid tot nog toe tot volle tevredenheid.