Nieuws

Opwaarderen intakegesprekken

juli 2024

Samen met Intern Begeleiders is bekeken hoe we bij onze advisering (nog) meer maatwerk kunnen leveren. Dit willen we bereiken door in de intakefase meer informatie op te vragen bij de school. Vanaf 1 augustus a.s. zal bij een aanmelding gevraagd worden om 3 documenten aan te leveren; het (HGD) Intakeformulier, informatie uit het leerling volgsysteem en een anamneselijst (alleen bij gedragsonderzoeken in te vullen door ouders). Daarná zal pas een intakegesprek met u worden afgesproken. Intakegesprekken duren vanaf 1 augustus in principe 1 uur, ook bij een IQ aanvraag, aangezien ook bij deze aanvragen de problematiek doorgaans complex blijkt.
We zien er naar uit om na de vakantie de samenwerking met u te continueren en blijvend te verbeteren. Stelt u prijs op een persoonlijk evaluatiegesprek bij u op school, laat het ons dan gerust weten via karina@orthopedagogiek-teylingen.nl
Maar eerst: fijne vakantie!! 
Lees meer.
Evaluatiegesprekken met IB-ers

Evaluatiegesprekken met IB-ers

juli 2024

Vanuit de evaluatiegesprekken met scholen komt naar voren dat Intern Begeleiders zeer tevreden zijn over de bereikbaarheid van de praktijk en de beschikbaarheid van de medewerkers. Ook geven Intern Begeleiders terug blij te zijn met de HGD consulten, waarbij zowel fysiek als online gelegenheid wordt geboden voor casuïstiek bespreking zónder dat er sprake is van een onderzoekaanvraag. U kunt altijd bellen of mailen voor een afspraak op korte termijn tegen het geldende uurtarief. Lees meer.
Groepstraining "Bibbers" en "Mindset"

Groepstraining "Bibbers" en "Mindset"

juli 2024

Om de wachtlijsten in de Jeugdhulpverlening te overbruggen starten wij in september a.s. met 2 groepstrainingen: Bibbers de Baas, bij angst en spanningsklachten en "Groei en Mindset" voor kinderen die willen bewegen van een "fixed" mindset naar een groei mindset. Beide trainingen worden in kleine groepjes van 3-4 kinderen gegeven in onze praktijk in Sassenheim op dinsdagmiddag na schooltijd. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus wacht niet te lang! De intakegesprekken met ouders zullen al eind augustus plaatsvinden. Deze training vindt plaats op particuliere basis. Aanmelden kan per mail of telefonisch. Lees meer.
Afscheid Maartje van Stiphout-Pel

Afscheid Maartje van Stiphout-Pel

juli 2024

Op woensdag 10 juli nemen wij afscheid van onze collega Maartje van Stiphout-Pel. Maartje was onze 'chief' Leerproblemen, na het vertrek van Laura van Duijn. Zij heeft met haar rust, professionele houding, haar warme hart en betrokkenheid bij de kinderen veel betekent voor de RT leerlingen in onze praktijk en de vele kinderen en hun ouders die zij mocht diagnosticeren en helpen bij hun leerproblemen. Lieve Maartje, het ga je goed, je nieuwe collega's boffen met jou!

Lees meer.
Maatjes R.T.

Maatjes R.T.

mei 2024

Wegens uitbreiding hebben wij na de zomervakantie nog plekjes beschikbaar voor extra leerhulp (R.T.). Deze leerbegeleiding wordt particulier aangeboden, wat betekent dat ouders zelf de kosten betalen. Om de kosten voor ouders te drukken én om het (faal-)angstige kind te plezieren, bieden wij tevens Remedial Teaching aan in tweetallen. Voorwaarde hiervoor is dat beide kinderen aan dezelfde doelen werken, op (enigzins) vergelijkbaar niveau, binnen hetzelfde vakgebied (rekenen, lezen of spelling). Lees meer.