Nieuws

HGD consult

mei 2024

Op donderdagmiddag 30 mei worden de Intern Begeleiders van de Sophia Scholen geïnformeerd over de mogelijkheid van de aanvraag van een HGD consult. Deze vorm van dienstverlening is vanzelfsprekend ook beschikbaar voor Intern Begeleiders van andere scholen. De IB-er geeft hierbij zelf aan waar behoefte aan is; een gesprek met of zonder ouders, met of zonder leerkracht, op locatie of online, kort of lang, gericht op één casus of meerdere hulpvragen en naar welke medewerker de voorkeur uitgaat. De doelstelling is altijd hetzelfde; meedenken en sámen tot oplossingen komen, waarbij de leerkracht de volgende dag gelijk aan de slag kan. Lees meer.

Groepstrainingen

mei 2024

Om de soms (lange) wachttijden in de Jeugdhulpverlening te overbruggen, slaan wij nieuwe wegen in door het aanbieden van (particuliere) groepstrainingen. In september start de groepstraining "Bibbers de Baas" een training voor het verkrijgen van meer zelfvertrouwen bij (faal-)angst. Voorafgaande aan de groepstraining hebben ouders (en kind) een individuele intake met de uitvoerend orthopedagoog om de hulpvraag te bespreken. De groepen zullen niet groter zijn dan 3-4 kinderen, om de kinderen genoeg individuele aandacht te kunnen geven. De kosten van deze groepstrainingen zijn aanzienlijk lager dan bij een individuele behandeling. Ouders kunnen aanmelden via info@orthopedagogiek-teylingen.nl Lees meer.
Hulpverleners in het poppenhuis!

Hulpverleners in het poppenhuis!

mei 2024

Recent hebben al onze medewerkers zichzelf teruggevonden in het poppenhuis in onze wachtkamer. Onze collega Nancy heeft alle medewerkers in miniformaat een plekje gegeven. Tevens worden in de behandeling emotie-poppetjes ingezet en kunnen kinderen hun familie op tafel zetten. Kinderen blijken hun eigen verzoekjes bij Nancy in te dienen; "ik mis nog "geïrriteerd"; kun je deze ook maken Nancy?" 
Lees meer.
Keep Calm en Take Care

Keep Calm en Take Care

april 2024

Wist u dat wij vanuit Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen ook de particuliere training “Keep Calm and Take Care” aanbieden? Deze training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met oppositionele gedragskenmerken (brutaal, boos, agressief). De inhoud van deze training betreft het bespreken en oefenen van vaardigheden rond emotieregulatie, probleemoplossende vaardigheden en sociale vaardigheden in het contact met andere kinderen. Wij combineren de kindbegeleiding met oudergesprekken, zodat ouders samen met het kind de aangeleerde vaardigheden leren toepassen in het dagelijks leven, thuis en op school. Zowel ouders als scholen kunnen hun kind/leerling(en) aanmelden voor deze individuele training. Aanmelden kan via het contactformulier op de website, telefonisch of per mail. Wanneer school aanmelder is, kan de training ook op school worden aangeboden. Lees meer.

Even sparren?

april 2024

Het komt regelmatig voor dat een Intern Begeleider even over een aanmelding met ons wil overleggen. Dat kunnen wij ons goed voorstellen. Hier zijn verschillende mogelijkheden voor, afhankelijk van de hulpvraag. Soms wil de Intern Begeleider eerst weten of de hulpvraag wel past bij de dienstverlening van onze praktijk. Dan kan de casus het beste anoniem worden besproken ("we hebben een kleuter die..."), hier is geen toestemming van ouders voor nodig. Wij maken dan ook nog geen aantekeningen van het overleg (!). Wil de school meer informatie delen, dan kan het beste een HGD consult worden aangevraagd. Deze afspraak kan zowel via beeldbellen als fysiek georganiseerd worden. Een HGD consult kan ook heel goed mét ouders plaatsvinden om samen van gedachten te wisselen over de zorgen en vragen aangaande het kind. Wanneer de naam van het kind (met schriftelijke toestemming van ouders) genoemd mag worden, kunnen de gegevens bij ons ook op naam worden opgeslagen en kunt u als IB-er hier later op terug komen.
Lees meer.