Nieuws

Samenwerking Sophia Scholen

maart 2023

De samenwerking met (het bestuur van) de Sophia scholen verbreedt en verdiept zich. Er blijkt sprake van een wederkerige relatie; de praktijk hoort van het bestuur waar scholen zoekende in zijn (zoals expertise gericht op meerbegaafdheid en rouw) en het bestuur verneemt waarbij de praktijk intern begeleiders ondersteuning kan bieden (bijv. incidentele of structurele HGD consulten en verdiepend didactisch onderzoek). Intern Begeleiders laten ons weten erg gelukkig te zijn met dit resultaat. Lees meer.
Bibbers de baas groepstraining

Bibbers de baas groepstraining

februari 2024

Soms worden kinderen in hun ontwikkeling belemmerd door gevoelens van (faal)angst en spanning. Dit kan gaan om angst voor slechte leer- en denkprestaties, angst om afgewezen of negatief beoordeeld te worden door anderen of angst om fouten te maken bij lichamelijke handelingen. Vanaf april '23 wordt de (faal)angsttraining ‘Bibbers de Baas’ weer aangeboden. Deze training is geschikt voor kinderen in de leeftijd van 9 t/m 12 jaar en zal plaatsvinden op dinsdagmiddag in SassemBourg. In een groepje van 3 tot 4 kinderen wordt op speelse wijze geoefend met het herkennen van angstsignalen, het toepassen van de vier G’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag) van de cognitieve gedragstherapie, het herkennen van gevoelens en het leren ontspannen. Hierdoor kan het kind met meer plezier en zelfvertrouwen gaan leren. Deze particuliere groepstraining zal gegeven worden door Tirza Klein (Basis-Orthopedagoog) en zal bestaan uit 9 bijeenkomsten van 45 minuten. Kosten 25,- per bijeenkomst. Zowel ouders als scholen kunnen hun kind/leerling(en) aanmelden voor deze training. Aanmelden kan door te mailen naar info@orthopedagogiek-teylingen.nl.

Lees meer.

HGD consult

februari 2024

Nog niet alle Intern Begeleiders zijn op de hoogte van de mogelijkheid om incidenteel of structureel (bijv maandelijks) een HGD consult aan te vragen met één van onze Generalisten. Tijdens deze schoolgesprekken hebben wij een begeleidende rol en bespreken we (anoniem) casuïstiek van zorgleerlingen. Zoals een IB-er het laatst verwoordde: Ik krijg handelingsadviezen voor de leerkrachten en we bespreken wat ik zelf kan inzetten. Ik krijg concrete aanbevelingen voor vervolgstappen. 
Lees meer.

Particuliere aanvragen

februari 2024

In tegenstelling tot aanvragen vanuit de vergoeding, waarbij wij gehouden zijn aan gemeente budgetten, kunnen wij particuliere aanvragen doorgaans snel in gang zetten. Ouders hebben binnen 2 weken een intakegesprek en een behandel- of diagnostiektraject wordt hierna snel opgestart. Ouders vragen ons vaak om hulp bij gedragsproblematiek, vermoedens van leerproblematiek, meer- of minder begaafdheid en opvoedingsproblematiek. Ouders kunnen de praktijk altijd even bellen of mailen en vragen naar de mogelijkheden.
Lees meer.
Nieuwe stagiaires

Nieuwe stagiaires

februari 2024

Op 1 februari jl. zijn onze vorige stagiaires glansrijk afgestudeerd en deden twee nieuwe kandidaten hun intrede in de praktijk. Het zijn Jasmijn van der Hoff (orthopedagogiek) en Sanne Kleiborn (psychologie). U zult deze gemotiveerde dames veelvuldig tegenkomen bij onze bezoeken aan scholen en in de praktijk. We wensen Jasmijn en Sanne een hele fijne, leerzame stage tijd toe!
Lees meer.