Nieuws

HGD consult

oktober 2022

Vanaf 1 januari '22 is het mogelijk om als Intern Begeleider (of als leerkracht) een consult Handelingsgerichte Diagnostiek (HGD) aan te vragen. Tijdens deze afspraak kan de IB-er met de orthopedagoog/psycholoog van de praktijk in overleg gaan over een zorgleerling en de mogelijkheden om tot een oplossing te komen bespreken. Lang niet altijd is immers (uitgebreide) diagnostiek nodig; a.d.h.v. het aanwezige materiaal of middels een observatie of oudergesprek kan een stagnerende ontwikkeling worden vlot getrokken. Dit overleg kan met of zonder ouders plaats vinden, op school of in de praktijk. In het afgelopen half jaar maakten diverse IB-ers gebruik van deze mogelijkheid tot nog toe tot volle tevredenheid. Lees meer.
Nieuwe collega Maartje Pel

Nieuwe collega Maartje Pel

oktober 2022

Na de zomervakantie hebben wij Maartje Pel bereid gevonden om de extra leerhulp (R.T.) van Laura van Duijn over te nemen. Maartje heeft de Academische Pabo aan de Universiteit van Leiden afgerond en heeft in de functie van groepsleerkracht en begeleider leerproblemen al enkele jaren ervaring. Zij loopt bij ons haar Masterstage voor de studie Pedagogische Wetenschappen met als specialisatie Leer- en Gedragsproblemen. Wij hebben Maartje inmiddels leren kennen als een betrokken collega, met een warm hart voor kinderen, hun ouders en leerkrachten. Maartje heeft nog enkele plekjes vrij in haar agenda voor particuliere R.T. leerlingen. Aanmelden kan via info@orthopedagogiek-teylingen.nl Lees meer.
Openingstijden herfstvakantie

Openingstijden herfstvakantie

oktober 2022

In de herfstvakantie van 24 t/m 28 oktober a.s. zijn wij beperkt geopend en daardoor minder goed bereikbaar. Maandag 31 oktober staan wij weer voor u klaar. Lees meer.

Breed onderzoek en didactisch onderzoek

augustus 2022

Dat er op scholen steeds meer aandacht is voor Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht werken blijkt uit een toename van het aantal aanmeldingen voor zowel 'breed onderzoek' als didactisch onderzoek. De term 'breed onderzoek' wordt doorgaans gebruikt wanneer er niet alleen sprake is van leerproblematiek, maar er (ook) zorgen zijn om het gedrag van de leerling (werkhouding, welbevinden, sociale ontwikkeling, etc). Doordat de onderzoeker de kans krijgt om 'breder' te kijken, dan alleen naar het IQ van de leerling, wordt tunnelvisie voorkomen, worden impasses doorbroken en komen oplossingen onder handbereik. Bij didactisch onderzoek ontlast de onderzoeker de IB-er in praktische zin; door de intern begeleider letterlijk werk uit handen te nemen. In nauw overleg wordt gekozen voor leervorderingen toetsen op het gebied van rekenen,
begrijpend lezen en spelling en er is een keuze mogelijk of alleen de ruwe scores of een behandelplan wordt aangeleverd. Hierdoor kan school snel aan de slag met de betreffende leerling. Tevens is onderzoek naar het geheugen, de werkhouding of de Effectieve Functies van de leerling mogelijk. Lees meer.
Plaatsen beschikbaar voor R.T. en Beter bij de les

Plaatsen beschikbaar voor R.T. en Beter bij de les

augustus 2022

Wij hebben nog enkele plaatsen beschikbaar voor extra leerhulp. Dit betreft zowel Remedial Teaching (R.T.) voor rekenen, lezen / spelling als begrijpend lezen. Samen met ouders (en school) stelt de behandelaar een behandelplan op n.a.v. een intakegesprek. Hierbij wordt gewerkt aan concrete, realistische doelen in kleine stapjes. Bovenal wordt aandacht besteed aan het herstellen van het zelfvertrouwen van het kind waardoor leren weer leuk wordt.

Ook zijn er nog plaatsen beschikbaar voor de training Beter bij de les.
De methode "Beter bij de les", werken aan executieve functies, wordt dit schooljaar opnieuw bij ons aangeboden. Deze methode richt zich zowel op taakwerkhouding als op zelfbeeld en zelfreflectie. In 13 weken (25 individuele sessies) wordt het kind geleerd om executieve functies als taakinitiatie, plannen en organisatie, volgehouden aandacht en werkgeheugen te verbeteren. Aanmelden kan telefonisch of per mail: info@orthopedagogiek-teylingen.nl Lees meer.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... >