Aanmelding

De Praktijk voor Orthopedagogiek Teylingen is een particuliere praktijk voor de (generalistische) Basis GGZ, wat inhoudt dat naast diagnostiek, ook kortdurende, generalistische behandeling wordt geboden. Zowel ouders als scholen kunnen per mail of telefonisch aanmelden.
 
Naar aanleiding van uw bericht ontvangt u van ons een uitnodiging voor een intakegesprek. Tevens ontvangt u per mail enkele vragenlijsten voor school en thuis. Deze vragenlijsten zijn verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen en dienen om een zo compleet mogelijk overzicht te verkrijgen van de vragen die er zijn rondom uw kind.
 

Intakegesprek

Bij het intakegesprek, wat bedoeld is als een wederzijdse kennismaking, zien wij bij voorkeur beide ouders, ook (en juist!) wanneer er sprake is van echtscheiding. Indien uw kind jonger is dan 12 jaar; komt u de eerste keer zonder uw kind. Dit is minder belastend voor uw kind en u bent meer vrij om uw zorgen uit te spreken. In de intakefase vormt de wens van de ouder/opvoeder het uitgangspunt. Gezamenlijk wordt besproken wat er nodig is om de ontwikkeling van het kind/de jongere weer vlot te krijgen. Aan het einde van het gesprek beslist u over een eventueel vervolg. Bij complexere problematiek zult u worden doorverwezen naar de gespecialiseerde GGZ.
 

Vergoeding

Om voor vergoeding in aanmerking te komen, heeft u een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of Jeugd­- en Gezinsteam (JGT) nodig. U wordt vriendelijk verzocht om bij het eerste contact een eventuele verwijsbrief plus een (kopie van een) legitimatiebewijs van het kind bij u te hebben.