Supervisie/coaching

Supervisie

In het kader van beroepsbekwaamheid registraties van zowel NIP (Kind­ en Jeugd) als NVO (Orthopedagoog­Generalist) is het mogelijk om bij Marjon Faas supervisie te volgen. Duur en frequentie van de supervisie­bijeenkomsten worden vastgesteld in onderling overleg. Het kennismakingsgesprek is gratis en van beide kanten vrijblijvend.
 

Coaching

Of het nu gaat om individuele leerkrachtbegeleiding of leerlingenzorg, u bent bij Marjon Faas aan het goede adres. Zowel ouders als leerkrachten kunnen Marjon vragen om aan te schuiven bij bijvoorbeeld een MZT of O.T. overleg op school of een kennismakingsgesprek voorafgaande aan een onderzoek. In het kader van Passend Onderwijs wordt gezocht naar overeenstemming in de hulpvraag van ouders en leerkracht. Doel is het helder krijgen van de onderwijs-­ en begeleidingsbehoeften van de driehoek: kind, leerkracht en ouders.

Wilt u meer weten of een afspraak maken, dan kunt u contact opnemen met Marjon Faas.