Tarieven

Vanaf 1 januari 2015 valt de gehele jeugdzorg onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten: de Transitie Jeugdzorg. Hiertoe hebben wij een contract afgesloten met Holland Rijnland, waaronder de gemeenten Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Zoeterwoude. Dit betekent dat de door ons geboden zorg in principe in aanmerking komt voor vergoeding door de gemeente.
 
Een verwijsbrief van huisarts, jeugdarts of Jeugd­- en Gezinsteam (JGT) is een voorwaarde om voor vergoeding in aanmerking te komen. 
 
Een op zichzelf staand intelligentieonderzoek, evenals onderzoek en behandeling van leerproblemen, komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Om behandeling buiten de vergoede zorg om betaalbaar te houden voor ouders, hanteren wij per 26 augustus 2019 de volgende (aangepaste) tarieven voor zelfbetalers en scholen. U heeft wanneer u als zelfbetaler aanmeldt, géén verwijsbrief nodig en een diagnose is geen voorwaarde voor behandeling.
 
Intakegesprek bij intelligentieonderzoek € 95,- HGD consult € 95,- per uur
Intakegesprek bij gedragsonderzoek € 95,- Training Bibbers de Baas (individueel) € 95,- per sessie
Uurtarief diagnostiek € 95,- Training Bibbers de Baas (Groep) € 25,- per sessie
Uurtarief behandeling € 95,-    
Intelligentieonderzoek
(inclusief adviesgesprek)
€ 475- Uurtarief extra leerhulp (R.T.) € 50,00
Beoordeling dyslexie-/dyscalculievragenlijsten
Dyslexieonderzoek
Dyscalculieonderzoek (incl. IQ)
€ 95,-
€ 680,-
€ 1202,50
Maatjes RT € 27,50
Schoolobservatie € 95,- RT op locatie prijs in overleg
Oudercoaching (per gesprek van 30 min.) € 47,50 Inzetten gedragsvragenlijsten € 15,-
6 kindersessies € 570,- Reiskosten per afspraak € 30,-
'Beter bij de les' per sessie (individueel )
(deze training wordt niet vanuit de vergoeding
aangeboden)

Werkboek
€50,00


€ 25,-
Supervisie € 100,-

Voor de extra leerhulp (R.T.) wordt soms een gedeelte vergoed door de zorgverzekering. Neem hiervoor contact op met uw zorgverzekering.

Algemene en betalingsvoorwaarden
Onze algemene voorwaarden vindt u op onze website onder het kopje downloads.
U dient 24 uur van te voren een afspraak af te zeggen, anders zijn wij genoodzaakt 50% in rekening te brengen.
Indien u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling dan horen wij dat graag van u. Een officiële klacht kunt u indienen bij het College van Toezicht van de NVO. U kunt de beroepscode nalezen op www.nvo.nl.