Wie zijn wij?

Drs. M.J. (Marjon) Faas-Barnhoorn (praktijkhouder/ hoofdbehandelaar)

Marjon is begonnen als leerkracht; eerst in het basisonderwijs en later in het speciaal basisonderwijs in Katwijk. Hier kreeg zij belangstelling voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Marjon is in 1998 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden als Orthopedagoog. Van 2001 tot 2011 kreeg zij als schoolbegeleider en diagnosticus bekendheid in de Duin­- en Bollenstreek. In 2010 behaalde Marjon haar registratie als Orthopedagoog-­Generalist (O.G.) bij de NVO, waarna zij besloot om haar activiteiten voort te zetten in de eigen praktijk. In 2020 is Marjon gestart met het opleidingstraject tot systeemtherapeut bij de Jeugdacademie en aanvaarde zij een betrekking als docent klinische orthopedagogiek aan de VU in Amsterdam.
Haar werkdagen in de praktijk zijn maandag, dinsdag en woensdag.
marjon@orthopedagogiek-teylingen.nl

N. (Nancy) Hoogkamer, Orthopedagoog-Generalist

Nancy is voor velen een bekende vanuit haar functie als orthopedagoog in het cluster 4 onderwijs van de Leidse Buitenschool. Nancy weet als geen ander een 'recht door zee' aanpak te combineren met empathie en oog voor detail. Vanuit haar brede onderwijservaring kan zij heel gericht aangeven wat dít kind (of déze jongere) in déze situatie nodig heeft. Nancy houdt van aanpakken en kan op het juiste moment voor ouders en kinderen het verschil maken.
Nancy's werkdag is de vrijdag.
nancy@orthopedagogiek-teylingen.nl

N. (Nienke Koek), basispsycholoog

Nienke Koek is in 2020 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog en heeft tijdens en na haar afstuderen ervaring opgedaan met zowel diagnostiek als behandeling van leerproblemen. Nienke heeft enige tijd dyslexiebehandelingen verzorgd op scholen in de regio Den Haag. We zijn erg blij met haar inzet en opgeruimde, betrokken karakter waarmee zij zowel ouders als leerkrachten en kinderen aan zich weet te binden. Nienke wordt vooral ingezet op scholen, maar ondersteunt ook haar collega's in de basis GGZ. Nienke heeft net als Laura de licentie voor "Beter bij de les" behaald, waarbij zij dank zij haar ervaring als dyslexie behandelaar moeiteloos weet aan te sluiten bij juist dít kind in déze (school-)situatie.
Haar werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.
nienke@orthopedagogiek-teylingen.nl

V. (Vienna) Roos, basis orthopedagoog

Vienna is SKJ-geregistreerd en heeft zowel in binnen- als buitenland ervaring opgedaan met het werken met kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties. Vanwege haar Master Forensische Gezinspedagogiek levert zij in onze praktijk een belangrijke bijdrage op het gebied van een systemische benadering. Vienna hebben wij leren kennen als een vrolijke, gedreven collega, die zich 100% in zet voor kind, gezin en school.
Vienna@orthopedagogiek-teylingen.nl

V. (Vivianne) van Heyningen, basis orthopedagoog

Vivianne van Heyningen is geen onbekende; zij heeft vanaf januari '22 haar Masterstage Orthopedagogiek gelopen in de praktijk en onlangs haar studie afgerond. Vivianne hebben wij leren kennen als een betrokken collega, wiens passie het is om het kind/de jongere goed in beeld te brengen en tot zijn/haar recht te laten komen. Als zweminstructrice heeft Vivianne de nodige ervaring op gedaan in de omgang met (groepen) kinderen en hun ouders, ook in bredere zin. Inmiddels heeft Vivianne ook haar certificaat als "Beter bij de les" trainer gehaald en doet zij ook (onderzoek naar) leerproblematiek.
vivianne@orthopedagogiek-teylingen.nl

K. (Karina) Thörner, officemanager

Karina is afgestudeerd aan de hogeschool Schoevers voor de opleiding commercieel communicatiemanagement en heeft ruime ervaring met het managen van een secretariaat en met het uitvoeren van diverse marketing en PR werkzaamheden. In de praktijk zorgt zij voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken, beheert zij het secretariaat en ondersteunt/ adviseert zij Marjon op het gebied van marketing en PR. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
karina@orthopedagogiek-teylingen.nl

L. (Lianne) van Heteren-Schalk, secretaresse

Lianne heeft de opleiding voor medisch secretaresse gevolgd en heeft jarenlang ervaring opgedaan als secretaresse in diverse organisaties. Ook heeft zij ervaring in de zorg 'aan het bed' en als individueel begeleidster via PGB.  Lianne is onder andere verantwoordelijk voor de financiële administratie en het op maat maken van het EPD (electronische patiënten dossier) voor onze praktijk.
Lianne bemant iedere vrijdag het secretariaat.
lianne@orthopedagogiek-teylingen.nl

Stagiaires Tirza, Amy en Maartje

Tirza, Amy en Maartje lopen hun Masterstage bij onze praktijk. Gedurende een half jaar lopen studenten Orthopedagogiek van (meestal) de Rijksuniversiteit Leiden de laatste maanden van hun studie bij ons hun diagnostische stage. Tirza, Amy en Maartje stellen zich bescheiden, betrokken en lerend op. Maartje studeert Orthopedagogiek met als specialisatie leerproblemen. Wij zijn blij met hun ondersteuning!
stagiaire@orthopedagogiek-teylingen.nl