Wie zijn wij?

Drs. M.J. (Marjon) Faas-Barnhoorn (praktijkhouder/ hoofdbehandelaar)

Marjon is begonnen als leerkracht; eerst in het basisonderwijs en later in het speciaal basisonderwijs in Katwijk. Hier kreeg zij belangstelling voor kinderen met leer- en gedragsproblemen. Marjon is in 1998 afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Leiden als Orthopedagoog. Van 2001 tot 2011 kreeg zij als schoolbegeleider en diagnosticus bekendheid in de Duin­- en Bollenstreek. In 2010 behaalde Marjon haar registratie als Orthopedagoog-­Generalist (O.G.) bij de NVO, waarna zij besloot om haar activiteiten voort te zetten in de eigen praktijk. In 2020 is Marjon gestart met het opleidingstraject tot systeemtherapeut bij de Jeugdacademie en aanvaarde zij een betrekking als docent klinische orthopedagogiek aan de VU in Amsterdam.
Haar werkdagen in de praktijk zijn maandag, dinsdag en woensdag.
marjon@orthopedagogiek-teylingen.nl

N. (Nancy) Hoogkamer, Orthopedagoog-Generalist

Nancy is voor velen een bekende vanuit haar functie als orthopedagoog in het cluster 4 onderwijs van de Leidse Buitenschool. Nancy weet als geen ander een 'recht door zee' aanpak te combineren met empathie en oog voor detail. Vanuit haar brede onderwijservaring kan zij heel gericht aangeven wat dít kind (of déze jongere) in déze situatie nodig heeft. Nancy houdt van aanpakken en kan op het juiste moment voor ouders en kinderen het verschil maken.
Nancy's werkdagen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
nancy@orthopedagogiek-teylingen.nl

N. (Nienke Koek), basispsycholoog

Nienke Koek is in 2020 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog en heeft tijdens en na haar afstuderen ervaring opgedaan met zowel diagnostiek als behandeling van leerproblemen. Nienke heeft enige tijd dyslexiebehandelingen verzorgd op scholen in de regio Den Haag. We zijn erg blij met haar inzet en opgeruimde, betrokken karakter waarmee zij zowel ouders als leerkrachten en kinderen aan zich weet te binden. Nienke wordt vooral ingezet op scholen, maar ondersteunt ook haar collega's in de basis GGZ. Nienke heeft net als Laura de licentie voor "Beter bij de les" behaald, waarbij zij dank zij haar ervaring als dyslexie behandelaar moeiteloos weet aan te sluiten bij juist dít kind in déze (school-)situatie.
Haar werkdagen zijn maandag, woensdag en donderdag.
nienke@orthopedagogiek-teylingen.nl

M. (Maartje) Pel, basis orthopedagoog

Na de zomervakantie hebben we Maartje Pel bereid gevonden om de extra leerhulp (R.T.) van Laura van Duijn over te nemen. Maartje heeft de Academische Pabo aan de Universiteit van Leiden afgerond en heeft in de functie van groepsleerkracht en begeleider leerproblemen al enkele jaren ervaring. Daarnaast heeft Maartje van augustus '22 tot januari '23 stage gelopen in de praktijk en inmiddels heeft zij de master: Kinderen met Leer- en Gedragsproblemen in het Onderwijs aan de Universiteit Leiden afgerond. Wij hebben Maartje inmiddels leren kennen als een betrokken collega, met een warm hart voor kinderen, hun ouders en leerkrachten.
Maartje is op dinsdag, woensdag en donderdag in de praktijk aanwezig.
maartje@orthopedagogiek-teylingen.nl

T. (Tirza) Klein, basis orthopedagoog

Tirza Klein is in 2023 afgestudeerd als Orthopedagoog aan de Universiteit Leiden en is voor ons geen onbekende. Van augustus ‘22 tot juni ‘23 heeft Tirza haar masterstage gelopen binnen de praktijk. Tirza hebben wij al als stagiaire leren kennen als een sterke persoonlijkheid, gewaardeerd om haar positieve instelling en haar daadkracht richting zowel ouders, kinderen als collega's. We heten haar welkom als 'vliegende keep' naar scholen; vanuit Katwijk zal zij wellicht ook uw locatie bezoeken. Daarnaast zal Tirza diverse behandelingen bieden. Zo heeft zij de licentie ‘Beter bij de Les’ behaald. Tirza is op maandag en woensdag in de praktijk aanwezig.
tirza@orthopedagogiek-teylingen.nl

K. (Karina) Thörner, officemanager

Karina is afgestudeerd aan de hogeschool Schoevers voor de opleiding commercieel communicatiemanagement en heeft ruime ervaring met het managen van een secretariaat en met het uitvoeren van diverse marketing en PR werkzaamheden. In de praktijk zorgt zij voor een goed verloop van de dagelijkse gang van zaken, beheert zij het secretariaat en ondersteunt/ adviseert zij Marjon op het gebied van marketing en PR. Zij is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag.
karina@orthopedagogiek-teylingen.nl

L. (Lianne) van Heteren-Schalk, secretaresse

Lianne heeft de opleiding voor medisch secretaresse gevolgd en heeft jarenlang ervaring opgedaan als secretaresse in diverse organisaties. Ook heeft zij ervaring in de zorg 'aan het bed' en als individueel begeleidster via PGB.  Lianne is onder andere verantwoordelijk voor de financiële administratie en het op maat maken van het EPD (electronische patiënten dossier) voor onze praktijk.
Lianne bemant iedere vrijdag het secretariaat.
lianne@orthopedagogiek-teylingen.nl

Stagiaires Elise, Monique en Anne

Elise, Monique en Anne lopen hun Masterstage bij onze praktijk. Gedurende een half jaar lopen studenten Orthopedagogiek van (meestal) de Rijksuniversiteit Leiden de laatste maanden van hun studie bij ons hun diagnostische stage. Elise, Monique en Anne stellen zich bescheiden, betrokken en lerend op. Wij zijn blij met hun ondersteuning!
stagiaire@orthopedagogiek-teylingen.nl