Nieuws

HGD consult, ook online mogelijk

HGD consult, ook online mogelijk

november 2023

Steeds meer scholen vragen bij ons met enige regelmaat een (los) HGD consult aan. Deze vorm van consultatie is bedoeld om met één van onze medewerkers te overleggen over een casus, een aanmelding, de wijze van communiceren met ouders of om meer informatie over een specifiek onderwerp zoals dyslexie of trauma-sensitief onderwijzen.
We willen u ter overweging meegeven dat zo'n consult ook heel goed online uit te voeren is. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn wanneer u ouders wilt laten aansluiten. U kunt dit bij de aanmelding bij de secretaresse aangeven.

Lees meer.

Werken aan een positief zelfbeeld

oktober 2023

Al vanaf het begin van de oprichting van de praktijk, hechten wij veel belang aan een positief zelfbeeld. Wanneer een kind zich competent voelt en succes ervaringen opdoet, dan kan het moeilijkheden gemakkelijker overwinnen en staat het meer weerbaar in het leven. Soms kan er een extra zetje nodig zijn om het kind (en de opvoeders) een positief perspectief te bieden.
De COMET training is een bedoeld voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld vanaf 8 jaar. De positieve meningen over jezelf gaan in deze training de competitie aan met de negatieve gedachten. Ook ouders worden meegenomen in de aanpak om meer oog te krijgen voor deze positieve eigenschappen; je weet dat ze aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb je er onvoldoende oog voor. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt! Zowel ouders als scholen kunnen hun kind/leerling(en) aanmelden voor deze individuele training. Lees meer.
Intelligentietest bij hoogbegaafdheid

Intelligentietest bij hoogbegaafdheid

oktober 2023

Sinds enige tijd beschikken wij over (de kwalificaties voor de afname van) de KIQT+ en wij zijn dan ook erg blij dat we onlangs het bericht ontvingen dat deze intelligentietest, om meer- en hoogbegaafdheid in kaart te brengen, inmiddels is goedgekeurd door de COTAN. De KIQT+ is geschikt voor kinderen van 5 t/m 10 jaar en heeft een geheel andere manier van 'meten' dan bijvoorbeeld de WISC V. Waar vragen van andere intelligentietests er toe kunnen leiden dat hoogbegaafden 'te moeilijk' gaan denken, houdt de KIQT+ hier rekening mee door te onderzoeken hoe het kind omgaat met uitdagingen die net op of boven het niveau van het kind liggen. Lees meer.
Remedial Teaching

Remedial Teaching

juli 2023

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor R.T. bij onze collega orthopedagoog Maartje Pel. Ouders kunnen zich aanmelden per mail of telefonisch. In onderling overleg wordt bekeken op welk vakgebied het kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Wij werken met handelingsplannen die regelmatig worden geëvalueerd met ouders, uiteraard in goede samenwerking met de leerkracht. Lees meer.

Vakantiesluiting

juli 2023

De praktijk is van 17 juli t/m 11 augustus a.s. gesloten i.v.m. de zomervakantie. Op maandag 14 augustus staan wij weer voor u klaar. Wij wensen u een fijne zomervakantie en zien u graag terug in het nieuwe schoojaar! Lees meer.