Nieuws

Welkom voor Nienke Koek

Welkom voor Nienke Koek

maart 2021

Per 1 maart jl. hebben wij een psychologe in ons midden!
Nienke Koek is in 2020 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog en heeft tijdens en na haar afstuderen ervaring opgedaan met zowel diagnostiek als behandeling van leerproblemen. Nienke heeft enige tijd dyslexiebehandelingen verzorgd op scholen in de regio Den Haag. Vanwege haar bredere belangstelling naar zowel leer- als gedragsproblemen heeft zij gesolliciteerd bij onze praktijk. We zijn erg blij met haar inzet en opgeruimde, betrokken karakter waarmee zij zowel ouders als leerkrachten en kinderen aan zich weet te binden. Nienke wordt vooral ingezet op scholen, maar ondersteunt ook haar collega's in de basis GGZ. Haar expertise is de Executieve Functie training Beter bij de Les. Lees meer.

Uitbreiding Remedial Teaching (Extra leerhulp)

maart 2021

Door de komst van Nienke Koek hebben wij per direct weer plaatsen beschikbaar voor Remedial Teaching. Tevens zal Laura van Duijn vanaf 26 april a.s. haar werkzaamheden weer hervatten. Extra leerhulp kan ingezet worden voor (begrijpend) lezen, spelling, rekenen of in bredere zin bij werkgeheugen problemen of een zwakke taak-werkhouding. Doordat de extra leerhulp bij ons wordt gegeven door universitair geschoolde orthopedagogen/psychologen krijgen ouders een eerlijke terugkoppeling over de algehele ontwikkeling van hun kind. De begeleiding is niet alleen didactisch van aard, maar betreft ook de pedagogische kant. Er wordt tijdens de begeleiding veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld.
  Lees meer.
Afscheid Daphne de Bruijn

Afscheid Daphne de Bruijn

maart 2021

Na haar stage in 2019-2020 is Daphne bereid gevonden om in onze praktijk te blijven werken. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van haar professionele houding, waarmee zij kinderen raak kon typeren en leerkrachten adequaat kon adviseren. Daphne heeft inmiddels werk gevonden dichter bij huis en werkt met jongeren met meer complexe (hechtings-) problematiek. Lees meer.

Sluiting praktijk feestdagen en meivakantie

maart 2021

In verband met Pasen is de praktijk op maandag 5 april gesloten. In de meivakantie zijn wij van 3 t/m 7 mei gesloten. Op maandag 10 mei staan wij weer voor u klaar. Op Koningsdag (27 april) en Hemelvaart  (13 mei)  is de praktijk ook gesloten. Lees meer.
Afscheid Karlijn

Afscheid Karlijn

januari 2021

In december hebben wij met spijt afscheid genomen van onze collega Karlijn. Karlijn heeft jaren lang nauw met Marjon samengewerkt, maar zal nu een nieuwe uitdaging aan gaan bij het LUMC. Wij wensen haar heel veel succes! Lees meer.
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... >