Nieuws

Werken aan een positief zelfbeeld

oktober 2023

Al vanaf het begin van de oprichting van de praktijk, hechten wij veel belang aan een positief zelfbeeld. Wanneer een kind zich competent voelt en succes ervaringen opdoet, dan kan het moeilijkheden gemakkelijker overwinnen en staat het meer weerbaar in het leven. Soms kan er een extra zetje nodig zijn om het kind (en de opvoeders) een positief perspectief te bieden.
De COMET training is een bedoeld voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld vanaf 8 jaar. De positieve meningen over jezelf gaan in deze training de competitie aan met de negatieve gedachten. Ook ouders worden meegenomen in de aanpak om meer oog te krijgen voor deze positieve eigenschappen; je weet dat ze aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb je er onvoldoende oog voor. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt! Zowel ouders als scholen kunnen hun kind/leerling(en) aanmelden voor deze individuele training. Lees meer.
Intelligentietest bij hoogbegaafdheid

Intelligentietest bij hoogbegaafdheid

oktober 2023

Sinds enige tijd beschikken wij over (de kwalificaties voor de afname van) de KIQT+ en wij zijn dan ook erg blij dat we onlangs het bericht ontvingen dat deze intelligentietest, om meer- en hoogbegaafdheid in kaart te brengen, inmiddels is goedgekeurd door de COTAN. De KIQT+ is geschikt voor kinderen van 5 t/m 10 jaar en heeft een geheel andere manier van 'meten' dan bijvoorbeeld de WISC V. Waar vragen van andere intelligentietests er toe kunnen leiden dat hoogbegaafden 'te moeilijk' gaan denken, houdt de KIQT+ hier rekening mee door te onderzoeken hoe het kind omgaat met uitdagingen die net op of boven het niveau van het kind liggen. Lees meer.
Remedial Teaching

Remedial Teaching

juli 2023

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor R.T. bij onze collega orthopedagoog Maartje Pel. Ouders kunnen zich aanmelden per mail of telefonisch. In onderling overleg wordt bekeken op welk vakgebied het kind een extra steuntje in de rug kan gebruiken. Wij werken met handelingsplannen die regelmatig worden geëvalueerd met ouders, uiteraard in goede samenwerking met de leerkracht. Lees meer.
Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

maart 2023

Sinds kort staat de praktijk geregistreerd bij SCALIQ als gekwalificeerd en toegerust om (hoog-) begaafdheid in kaart te brengen. Wij gebruiken hiervoor de Kinder IQ test Plus (KIQT+), een intelligentietest die speciaal is ontwikkeld voor bovengemiddeld intelligente en vermoedelijk (hoog-) begaafde kinderen van 5 tot 11 jaar. Hiermee komen wij tegemoet aan de vraag naar specifiek testmateriaal voor deze doelgroep. Op deze manier kunnen wij leerkrachten onderbouwd adviseren m.b.t. hun voorsprong leerlingen.
  Lees meer.

Samenwerking Sophia Scholen

maart 2023

De samenwerking met (het bestuur van) de Sophia scholen verbreedt en verdiept zich. Er blijkt sprake van een wederkerige relatie; de praktijk hoort van het bestuur waar scholen zoekende in zijn (zoals expertise gericht op meerbegaafdheid en rouw) en het bestuur verneemt waarbij de praktijk intern begeleiders ondersteuning kan bieden (bijv. incidentele of structurele HGD consulten en verdiepend didactisch onderzoek). Intern Begeleiders laten ons weten erg gelukkig te zijn met dit resultaat. Lees meer.