Nieuws

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor R.T.

Nog enkele plaatsen beschikbaar voor R.T.

juli 2021

Voor extra leerhulp (Remedial Teaching) zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Om hiervoor aan te melden kunt u telefonisch of per mail contact met ons opnemen. Lees meer.
Groepstraining Bibbers de Baas

Groepstraining Bibbers de Baas

juni 2021

Met veel plezier bieden wij al jaren de groepstraining bij (faal-)angst: Bibbers de Baas
waarbij kinderen leren om anders over spannende situaties te denken en daarnaar te handelen. Vanwege Corona was er het afgelopen cursusjaar geen mogelijkheid om deze training in groepjes aan te bieden. Na de zomervakantie vinden de individuele intakegesprekken plaats waar ouders met hun kind worden uitgenodigd om te vertellen aan welke doelen zij willen werken. Aangeraden wordt om nu reeds aan te melden. Lees meer.
10 jaar Orthopedagogiek Teylingen!

10 jaar Orthopedagogiek Teylingen!

juni 2021

Vandaag, 1 juni 2021, is het 10 jaar geleden dat Marjon de eigen praktijk liet inschrijven bij de KvK. Haar grote wens was om een praktijk op te richten waar orthopedagogen, samen met leerkrachten en hulpverleners, zouden sámen werken met ouders, om kinderen op weg te helpen die op de één of andere manier waren vastgelopen. Vanwege dit samenkomen van Jeugdhulpverlening en Passend Onderwijs is de praktijk een goed bezocht adres geworden, waar ouders zich gehoord voelen en kinderen steviger in hun schoenen komen te staan.

10 scholen mochten vandaag om deze reden een feestelijke taart ontvangen voorzien van het nieuwe praktijk logo. Lees meer.

Uitbreiding Remedial Teaching (Extra leerhulp)

maart 2021

Door de komst van Nienke Koek hebben wij per direct weer plaatsen beschikbaar voor Remedial Teaching. Tevens zal Laura van Duijn vanaf 26 april a.s. haar werkzaamheden weer hervatten. Extra leerhulp kan ingezet worden voor (begrijpend) lezen, spelling, rekenen of in bredere zin bij werkgeheugen problemen of een zwakke taak-werkhouding. Doordat de extra leerhulp bij ons wordt gegeven door universitair geschoolde orthopedagogen/psychologen krijgen ouders een eerlijke terugkoppeling over de algehele ontwikkeling van hun kind. De begeleiding is niet alleen didactisch van aard, maar betreft ook de pedagogische kant. Er wordt tijdens de begeleiding veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld.
  Lees meer.
Welkom Anne Vrolijk en Nancy Hoogkamer

Welkom Anne Vrolijk en Nancy Hoogkamer

januari 2021

Anne zal Karlijn vervangen zowel in haar dienstverlening naar onze scholen als bij diagnostiek- en behandeltrajecten in de Jeugdhulpverlening. Anne is orthopedagoog Generalist sinds 2015 en heeft onder meer ervaring opgedaan bij PI school de Strandwacht in Den Haag (cluster 4 onderwijs) en als gedragswetenschapper bij een kleinschalige vorm van dagbesteding voor jongeren. Anne kenmerkt zich als een enthousiaste, zorgvuldige en doortastende orthopedagoog en is verheugd zich bij ons team te kunnen aansluiten. Haar werkdagen zijn, conform de werkdagen van Karlijn, de dinsdag, donderdag en vrijdag.

Nancy is voor velen een bekende vanuit haar functie als orthopedagoog in het cluster 4 onderwijs van de Leidsche Buitenschool. Vanwege een toenemende vraag vanuit scholen in de regio naar handelingsgerichte diagnostiek gericht op leerproblemen én gedragsproblemen wordt ons team vanaf 4 januari uitgebreid met nóg een orthopedagoog-generalist. We zijn heel erg blij dat Nancy kans ziet om naast haar huidige functie tevens haar ervaring in te zetten voor onze praktijk. Nancy op haar beurt verheugt zich op de ouder-, kind- en leerkracht contacten in het veld. Nancy's werkdag is de vrijdag.
  Lees meer.