Nieuws

Groepstraining Bibbers de Baas

Groepstraining Bibbers de Baas

juni 2021

Met veel plezier bieden wij al jaren de groepstraining bij (faal-)angst: Bibbers de Baas
waarbij kinderen leren om anders over spannende situaties te denken en daarnaar te handelen. Vanwege Corona was er het afgelopen cursusjaar geen mogelijkheid om deze training in groepjes aan te bieden. Na de zomervakantie vinden de individuele intakegesprekken plaats waar ouders met hun kind worden uitgenodigd om te vertellen aan welke doelen zij willen werken. Aangeraden wordt om nu reeds aan te melden. Lees meer.
Wachtlijst voor opdrachten onder de Jeugdwet

Wachtlijst voor opdrachten onder de Jeugdwet

juli 2021

De jeugdhulpverlening zit helaas verstopt; dit betekent dat we geen aanmeldingen maar aan kunnen nemen,omdat het zorgbudget op is. U kunt nog wel particulier (of via school) een aanmelding doen.
Zoals overal in het land, kennen wij inmiddels een wachtlijst voor aanmeldingen die vergoed worden door de gemeente. Wanneer ouders worden verwezen door het JGT, de huisarts of de jeugdarts, komen zij op een (lange) wachtlijst. Door Corona en de diverse schoolsluitingen die daarvan het gevolg waren, hebben veel gezinnen te kampen gekregen met een toename aan problematiek. Omdat onze praktijk gehouden is aan een beperkt zorgbudget, vragen wij scholen (en ouders) om waar mogelijk de kosten voor diagnostiek en/of behandeling op zich te nemen; hierdoor kunnen wij doorgaans snel en effectief reageren op de hulpvraag. Het overleg met de gemeente over de vraag hoe wij het beste kunnen omgaan met de overweldigende hoeveelheid zorgaanmeldingen, is gaande. U kunt gerust even bellen of mailen met onze praktijk; we denken graag met u mee voor een oplossing op de korte termijn. Lees meer.
10 jaar Orthopedagogiek Teylingen!

10 jaar Orthopedagogiek Teylingen!

juni 2021

Vandaag, 1 juni 2021, is het 10 jaar geleden dat Marjon de eigen praktijk liet inschrijven bij de KvK. Haar grote wens was om een praktijk op te richten waar orthopedagogen, samen met leerkrachten en hulpverleners, zouden sámen werken met ouders, om kinderen op weg te helpen die op de één of andere manier waren vastgelopen. Vanwege dit samenkomen van Jeugdhulpverlening en Passend Onderwijs is de praktijk een goed bezocht adres geworden, waar ouders zich gehoord voelen en kinderen steviger in hun schoenen komen te staan.

10 scholen mochten vandaag om deze reden een feestelijke taart ontvangen voorzien van het nieuwe praktijk logo. Lees meer.
Welkom voor Nienke Koek

Welkom voor Nienke Koek

maart 2021

Per 1 maart jl. hebben wij een psychologe in ons midden!
Nienke Koek is in 2020 afgestudeerd als Kinder- en Jeugdpsycholoog en heeft tijdens en na haar afstuderen ervaring opgedaan met zowel diagnostiek als behandeling van leerproblemen. Nienke heeft enige tijd dyslexiebehandelingen verzorgd op scholen in de regio Den Haag. Vanwege haar bredere belangstelling naar zowel leer- als gedragsproblemen heeft zij gesolliciteerd bij onze praktijk. We zijn erg blij met haar inzet en opgeruimde, betrokken karakter waarmee zij zowel ouders als leerkrachten en kinderen aan zich weet te binden. Nienke wordt vooral ingezet op scholen, maar ondersteunt ook haar collega's in de basis GGZ. Haar expertise is de Executieve Functie training Beter bij de Les. Lees meer.

Uitbreiding Remedial Teaching (Extra leerhulp)

maart 2021

Door de komst van Nienke Koek hebben wij per direct weer plaatsen beschikbaar voor Remedial Teaching. Tevens zal Laura van Duijn vanaf 26 april a.s. haar werkzaamheden weer hervatten. Extra leerhulp kan ingezet worden voor (begrijpend) lezen, spelling, rekenen of in bredere zin bij werkgeheugen problemen of een zwakke taak-werkhouding. Doordat de extra leerhulp bij ons wordt gegeven door universitair geschoolde orthopedagogen/psychologen krijgen ouders een eerlijke terugkoppeling over de algehele ontwikkeling van hun kind. De begeleiding is niet alleen didactisch van aard, maar betreft ook de pedagogische kant. Er wordt tijdens de begeleiding veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld.
  Lees meer.