Nieuws

Welkom Anne Vrolijk en Nancy Hoogkamer

Welkom Anne Vrolijk en Nancy Hoogkamer

januari 2021

Anne zal Karlijn vervangen zowel in haar dienstverlening naar onze scholen als bij diagnostiek- en behandeltrajecten in de Jeugdhulpverlening. Anne is orthopedagoog Generalist sinds 2015 en heeft onder meer ervaring opgedaan bij PI school de Strandwacht in Den Haag (cluster 4 onderwijs) en als gedragswetenschapper bij een kleinschalige vorm van dagbesteding voor jongeren. Anne kenmerkt zich als een enthousiaste, zorgvuldige en doortastende orthopedagoog en is verheugd zich bij ons team te kunnen aansluiten. Haar werkdagen zijn, conform de werkdagen van Karlijn, de dinsdag, donderdag en vrijdag.

Nancy is voor velen een bekende vanuit haar functie als orthopedagoog in het cluster 4 onderwijs van de Leidsche Buitenschool. Vanwege een toenemende vraag vanuit scholen in de regio naar handelingsgerichte diagnostiek gericht op leerproblemen én gedragsproblemen wordt ons team vanaf 4 januari uitgebreid met nóg een orthopedagoog-generalist. We zijn heel erg blij dat Nancy kans ziet om naast haar huidige functie tevens haar ervaring in te zetten voor onze praktijk. Nancy op haar beurt verheugt zich op de ouder-, kind- en leerkracht contacten in het veld. Nancy's werkdag is de vrijdag.
  Lees meer.