Nieuws

Welkom voor Denise van Goeverden

Welkom voor Denise van Goeverden

juni 2020

In Denise hebben wij een waardig opvolger gevonden voor Brechtje. Denise is al zo'n 10 jaar werkzaam in het (voortgezet) onderwijs en brengt ervaring en kennis mee uit zowel de Jeugdhulpverlening als het onderwijs gezien haar jaren als zorgcoördinator en orthopedagoge op het Northgo college. We zijn erg blij dat Denise ondanks haar drukke werkzaamheden kans ziet om het komende schooljaar ons team te komen versterken!
We wensen haar een fijne tijd binnen onze kleine organisatie. Lees meer.

Groepstraining vanuit de vergoeding

juni 2020

In september starten er weer nieuwe groepjes van "Kom op!" (een sociale vaardigheidstraining) en "Bibbers de Baas" (bij angst). Deze trainingen worden door de gemeente vergoed bij kinderen met een diagnose. Echter zijn particuliere aanmeldingen ook mogelijk! Zie onze website voor de actuele tarieven.
Meer informatie is te vinden op de website. Aanmelden kan nu al en wordt aangeraden.
Voordat de training van start gaat, vindt een individuele intake plaats met ouders en kind. Lees meer.
Scholen weer open

Scholen weer open

mei 2020

Met het open gaan van de (basis-)scholen starten ook wij onze dienstverlening aan het onderwijs weer op. Gezien het advies van het RIVM en de overheid om het maatschappelijk verkeer zoveel mogelijk te beperken, hebben wij gemeend er goed aan te doen onderzoeksaanvragen vanuit scholen op de volgende wijze uit te voeren:
- Intakegesprekken doen wij bij voorkeur met ouders en leerkracht/Intern Begeleider gezamelijk via beeldbellen.
- Het onderzoek zelf wordt uitgevoerd in onze praktijk in SassemBourg, waarbij wij de 1,5 meter afstand in combinatie met Corona hygiëne maatregelen in acht nemen.
- Het adviesgesprek vindt eveneens plaats via beeldbellen.

Wij hebben extra mensen ingezet om uw aanvraag met spoed te kunnen afhandelen.
Aanmelden kan via de bekende weg; telefonisch of per mail. Lees meer.

Beveiligd beeldbellen

april 2020

Via ons eigen elektronische patiëntendossier kunnen wij na Pasen volledig AVG proof beeldbellen via ZorgAdmin. Deze functionaliteit blijft ook ná de crisis bestaan, wat het voor u en voor ons mogelijk maakt om veilig en gemakkelijk met elkaar op afstand te communiceren, wanneer één van beide ouders bijv. niet fysiek aanwezig kan zijn bij een intake- of adviesgesprek. Lees meer.
Opheffen cliƫntenstop

Opheffen cliƫntenstop

april 2020

In overleg met de gemeente hebben wij besloten onze cliëntenstop voor de vergoede zorg op te heffen om te voorkomen dat problemen in gezinnen te hoog oplopen.
Aangezien ons secretariaat vanwege de Corona-crisis momenteel onbemand is, melden ouders zich bij voorkeur per mail aan: info@orthopedagogiek-teylingen.nl
Tot 28 april zullen intakegesprekken middels beeldbellen plaats vinden en is uitgebreide diagnostiek niet mogelijk.
Wij werken momenteel met verkorte diagnostiek-trajecten waarbij wij op grond van (video)gesprekken en vragenlijsten voor ouders en kinderen/jongeren de best passende vorm van begeleiding / behandeling opstarten. Lees meer.