Nieuws

Specialisme in de basisGGZ?

december 2022

Met enige regelmaat krijgen wij de vraag of wij gespecialiseerd zijn in hoogbegaafdheid, ADHD of in rouw of traumaverwerking. Wij zijn echter een generalistische praktijk voor de basisGGZ; dit betekent dat onze medewerkers breed opgeleid en geschoold zijn. We worden geacht met een brede blik naar kinderen, scholen en gezinnen te kijken zowel bij onze diagnostiek als onze begeleiding/behandeling, juist om te voorkómen dat we met een tunnelvisie (dit is één richting) naar kinderen kijken. Wanneer ouders of scholen op zoek zijn naar specialisme, verwijzen wij hen door de gespecialiseerde (S)GGZ.