Nieuws

Beveiligd beeldbellen

april 2020

Via ons eigen elektronische patiëntendossier kunnen wij na Pasen volledig AVG proof beeldbellen via ZorgAdmin. Deze functionaliteit blijft ook ná de crisis bestaan, wat het voor u en voor ons mogelijk maakt om veilig en gemakkelijk met elkaar op afstand te communiceren, wanneer één van beide ouders bijv. niet fysiek aanwezig kan zijn bij een intake- of adviesgesprek. Lees meer.
Opheffen cliƫntenstop

Opheffen cliƫntenstop

april 2020

In overleg met de gemeente hebben wij besloten onze cliëntenstop voor de vergoede zorg op te heffen om te voorkomen dat problemen in gezinnen te hoog oplopen.
Aangezien ons secretariaat vanwege de Corona-crisis momenteel onbemand is, melden ouders zich bij voorkeur per mail aan: info@orthopedagogiek-teylingen.nl
Tot 28 april zullen intakegesprekken middels beeldbellen plaats vinden en is uitgebreide diagnostiek niet mogelijk.
Wij werken momenteel met verkorte diagnostiek-trajecten waarbij wij op grond van (video)gesprekken en vragenlijsten voor ouders en kinderen/jongeren de best passende vorm van begeleiding / behandeling opstarten. Lees meer.

Opstarten R.T. mogelijk

april 2020

Omdat kinderen nu al enige tijd thuisonderwijs ontvangen, kunnen wij ons voorstellen dat er bij ouders en scholen behoefte is aan de inzet van extra leerhulp.
Het is mogelijk om in deze tijd waarin de scholen gesloten zijn, tóch te starten met R.T. Uw kind/leerling ontvangt dan via beeldbellen individuele begeleiding bij bijv. rekenen, spelling of lezen.
Er zijn ook andere vormen van begeleiding mogelijk, waaronder Snel Leren = Leuk Leren, Taal in Blokjes, Zelf plannen! en Bibbers de Baas (bij faalangst).
Aanmelden kan rechtstreeks via laura@orthopedagogiek-teylingen.nl. Lees meer.
Praktijk gesloten Coronavirus

Praktijk gesloten Coronavirus

maart 2020

Vanwege het Coronavirus is de praktijk gesloten voor ouders en kinderen. Wij onderhouden de contacten met cliënten via telefoon en beeldbellen. Alle geplande onderzoeken (diagnostiek) hebben wij helaas moeten uitstellen. Lees meer.

Update Corona virus 23 maart

maart 2020

Ons is gebleken dat het erg lastig blijkt om in het contact met kinderen 1,5 meter afstand te bewaren. Besmetting kan ook worden overgedragen door het uitwisselen van materialen. Daarom zijn wij overgegaan tot het uitstellen van behandelingen en waar mogelijk de extra leerhulp (R.T.) te verzorgen met beeldbellen. De ouderbegeleiding vindt ook zoveel mogelijk telefonisch plaats om verspreiding van het Coronavirus te voorkomen. Indien u deze weken een afspraak bij ons heeft, is hier inmiddels met u contact over opgenomen. 
Voor nieuwe aanmeldingen kunt u het beste per mail contact met ons opnemen via info@orthopedagogiek-teylingen.nl Wij maken dan graag nadere afspraken met u. Lees meer.
< 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... >