Nieuws

Keep Calm en Take Care

december 2022

Onder de naam "Keep Calm en Take Care", brengen wij de training "Minder boos en opstandig" uit. Deze training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar met oppositionele gedragskenmerken (brutaal, boos, agressief). De inhoud van deze training betreft het bespreken en oefenen van vaardigheden rond emotieregulatie, probleem oplossende vaardigheden en sociale vaardigheden in het contact met andere kinderen. Wij combineren de kindbegeleiding met oudergesprekken, zodat ouders sámen met het kind de aangeleerde vaardigheden leren toepassen in het dagelijks leven, thuis en op school.