Nieuws

Opwaarderen intakegesprekken

juli 2024

Samen met Intern Begeleiders is bekeken hoe we bij onze advisering (nog) meer maatwerk kunnen leveren. Dit willen we bereiken door in de intakefase meer informatie op te vragen bij de school. Vanaf 1 augustus a.s. zal bij een aanmelding gevraagd worden om 3 documenten aan te leveren; het (HGD) Intakeformulier, informatie uit het leerling volgsysteem en een anamneselijst (alleen bij gedragsonderzoeken in te vullen door ouders). Daarná zal pas een intakegesprek met u worden afgesproken. Intakegesprekken duren vanaf 1 augustus in principe 1 uur, ook bij een IQ aanvraag, aangezien ook bij deze aanvragen de problematiek doorgaans complex blijkt.
We zien er naar uit om na de vakantie de samenwerking met u te continueren en blijvend te verbeteren. Stelt u prijs op een persoonlijk evaluatiegesprek bij u op school, laat het ons dan gerust weten via karina@orthopedagogiek-teylingen.nl
Maar eerst: fijne vakantie!!