Nieuws

Nieuw (HGD) intakeformulier bij aanvraag onderzoek

Nieuw (HGD) intakeformulier bij aanvraag onderzoek

april 2024

Na de meivakantie zal de praktijk gebruikmaken van nieuwe (HGD) intakeformulieren welke per e-mail door Karina zullen worden verstuurd bij een aanvraag voor diagnostiek (onderzoek). Deze formulieren hebben onder meer tot doel om zowel de visie van ouders als van school mee te nemen in de aanvraag, alsmede om te inventariseren wat de school al aan middelen heeft ingezet voor deze leerling. Dit op verzoek van een aantal scholen. De adviezen en vervolgstappen kunnen dan beter worden afgestemd op het voortraject. Laat u ons gerust weten hoe u deze nieuwe wijze van samenwerken ervaart; wij horen het graag!

Lees meer.

Bereikbaarheid meivakantie

april 2024

Van 2 t/m 10 mei a.s. is er geen secretaresse aanwezig en is de praktijk beperkt telefonisch bereikbaar. Lees meer.

Aanmeldstop Holland Rijnland

april 2024

Als gecontracteerde praktijk voor de Jeugdhulpverlening zijn wij gebonden aan een gelimiteerd budget van de gemeente Holland Rijnland en dienen wij zorg te dragen voor een evenwichtige spreiding van dit budget over het kalenderjaar. Om deze reden hanteren wij voorlopig een aanmeldstop.  Opdrachten van scholen en particuliere aanmeldingen kunnen gewoon doorgang vinden. Lees meer.

Nieuwe gedragsvragenlijsten vanaf 1 april a.s.

maart 2024

Wanneer de school een onderzoek naar gedrag bij ons aanvraagt, verstrekken wij naast een anamnesevragenlijst (voor ouders) ook gedragsvragenlijsten voor ouders en school voor áf gaande aan de intake. Hierdoor kunnen onze medewerkers tijdens het intakegesprek beter afstemmen op de hulpvraag en beter adviseren t.a.v. de uit te voeren onderzoeken. Met ingang van 1 april a.s. gebruiken wij hier de Executieve Functies Vragenlijst (EFV) voor. Deze vragenlijst is online vlot en gemakkelijk in te vullen. We hopen dat scholen ook ouders willen motiveren om hier goed gebruik van te maken, dit om meer doelgericht te kunnen werken in de intakefase. Lees meer.
Aanmeldingen voor Beter bij de Les

Aanmeldingen voor Beter bij de Les

maart 2024

Nieuwe aanmeldingen voor de Executieve Functietraining Beter bij de Les kunnen het beste nú worden aangemeld,om straks in september verzekerd te zijn van een plekje. Deze training wordt hoog gewaardeerd door zowel ouders als leerkrachten en werkt 3 maanden lang intensief aan o.a. werkgeheugen, taakinitiatie (aan het werk gaan) en volgehouden aandacht (aan het werk blijven). Lees meer.