Nieuws

HGD consult

mei 2024

Op donderdagmiddag 30 mei worden de Intern Begeleiders van de Sophia Scholen geïnformeerd over de mogelijkheid van de aanvraag van een HGD consult. Deze vorm van dienstverlening is vanzelfsprekend ook beschikbaar voor Intern Begeleiders van andere scholen. De IB-er geeft hierbij zelf aan waar behoefte aan is; een gesprek met of zonder ouders, met of zonder leerkracht, op locatie of online, kort of lang, gericht op één casus of meerdere hulpvragen en naar welke medewerker de voorkeur uitgaat. De doelstelling is altijd hetzelfde; meedenken en sámen tot oplossingen komen, waarbij de leerkracht de volgende dag gelijk aan de slag kan.