Nieuws

Uitbreiding Remedial Teaching (Extra leerhulp)

maart 2021

Door de komst van Nienke Koek hebben wij per direct weer plaatsen beschikbaar voor Remedial Teaching. Tevens zal Laura van Duijn vanaf 26 april a.s. haar werkzaamheden weer hervatten. Extra leerhulp kan ingezet worden voor (begrijpend) lezen, spelling, rekenen of in bredere zin bij werkgeheugen problemen of een zwakke taak-werkhouding. Doordat de extra leerhulp bij ons wordt gegeven door universitair geschoolde orthopedagogen/psychologen krijgen ouders een eerlijke terugkoppeling over de algehele ontwikkeling van hun kind. De begeleiding is niet alleen didactisch van aard, maar betreft ook de pedagogische kant. Er wordt tijdens de begeleiding veel aandacht gegeven aan het ontwikkelen van zelfvertrouwen en een reëel zelfbeeld.