Nieuws

Intelligentietest bij hoogbegaafdheid

oktober 2023

Intelligentietest bij hoogbegaafdheid Sinds enige tijd beschikken wij over (de kwalificaties voor de afname van) de KIQT+ en wij zijn dan ook erg blij dat we onlangs het bericht ontvingen dat deze intelligentietest, om meer- en hoogbegaafdheid in kaart te brengen, inmiddels is goedgekeurd door de COTAN. De KIQT+ is geschikt voor kinderen van 5 t/m 10 jaar en heeft een geheel andere manier van 'meten' dan bijvoorbeeld de WISC V. Waar vragen van andere intelligentietests er toe kunnen leiden dat hoogbegaafden 'te moeilijk' gaan denken, houdt de KIQT+ hier rekening mee door te onderzoeken hoe het kind omgaat met uitdagingen die net op of boven het niveau van het kind liggen.