Nieuws

HGD consult biedt nieuwe inzichten

maart 2024

Het is sinds vorig jaar mogelijk om bij de praktijk losse HGD consulten aan te vragen. Hierbij denkt de orthopedagoog mee met de Intern Begeleider t.a.v. vragen rondom zorgleerlingen. Deze consulten kunnen anoniem plaats vinden, of op naam van een leerling in samenspraak met ouders. IB-ers waarderen deze mogelijkheid vanwege de laagdrempelige hulpverlening en de flexibele inzetbaarheid; zorgen kunnen tijdig worden gedeeld en conform het handelingsgericht werken kan gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht.