Nieuws

Werken aan een positief zelfbeeld

oktober 2023

Al vanaf het begin van de oprichting van de praktijk, hechten wij veel belang aan een positief zelfbeeld. Wanneer een kind zich competent voelt en succes ervaringen opdoet, dan kan het moeilijkheden gemakkelijker overwinnen en staat het meer weerbaar in het leven. Soms kan er een extra zetje nodig zijn om het kind (en de opvoeders) een positief perspectief te bieden.
De COMET training is een bedoeld voor kinderen en jongeren met een laag zelfbeeld vanaf 8 jaar. De positieve meningen over jezelf gaan in deze training de competitie aan met de negatieve gedachten. Ook ouders worden meegenomen in de aanpak om meer oog te krijgen voor deze positieve eigenschappen; je weet dat ze aanwezig zijn, maar in het dagelijkse leven heb je er onvoldoende oog voor. Daar ga je mee aan de slag, zodat de positieve zelfwaardering weer op de voorgrond komt! Zowel ouders als scholen kunnen hun kind/leerling(en) aanmelden voor deze individuele training.