Nieuws

Nieuwe gedragsvragenlijsten vanaf 1 april a.s.

maart 2024

Wanneer de school een onderzoek naar gedrag bij ons aanvraagt, verstrekken wij naast een anamnesevragenlijst (voor ouders) ook gedragsvragenlijsten voor ouders en school voor áf gaande aan de intake. Hierdoor kunnen onze medewerkers tijdens het intakegesprek beter afstemmen op de hulpvraag en beter adviseren t.a.v. de uit te voeren onderzoeken. Met ingang van 1 april a.s. gebruiken wij hier de Executieve Functies Vragenlijst (EFV) voor. Deze vragenlijst is online vlot en gemakkelijk in te vullen. We hopen dat scholen ook ouders willen motiveren om hier goed gebruik van te maken, dit om meer doelgericht te kunnen werken in de intakefase.