Nieuws

Aanmeldingen Beter bij de les en Remedial Teaching (RT)

januari 2024

Doordat wij nu over meer ruimte beschikken, hebben wij ook weer plekjes beschikbaar voor kinderen die de Beter bij de les training willen volgen (ter verbetering van de werkhouding)en kinderen die individueel of in tweetallen extra leerhulp nodig hebben bij rekenen, spelling of begrijpend lezen (R.T. en maatjes R.T.). Beide trainingen worden gegeven door ervaren collega's, die graag samenwerken met de eigen leerkracht van het kind. Meer informatie vindt u op onze website.