Nieuws

Diversiteit in diagnostiek en HGD consult

april 2022

Diversiteit in diagnostiek en HGD consult Diversiteit in diagnostiek
De tijd dat scholen enkel en alleen een intelligentie (IQ) onderzoek aanvroegen, lijkt voorgoed verleden tijd te zijn. Scholen melden bij ons aan met diverse hulpvragen: "hoe kunnen we de werkhoudingsproblemen van deze leerling verklaren en verbeteren?", "hoe komt het dat deze leerling zo tegendraads reageert?", "we zien een leerling die volgens ons onder presteert en weinig gemotiveerd is, hoe gaan we hier mee om?", "hoe werken we het beste aan het zelfvertrouwen van dit meisje?".
Samen met de Intern Begeleider, de leerkracht en de ouders van de leerling bespreken wij tijdens het intakegesprek wat de onderzoeksvragen worden, en wat er voor testmateriaal ingezet kan worden om tot antwoorden te komen. Zo behoort ook didactisch onderzoek, taalonderzoek, onderzoek naar Executieve Functies, leerkracht-leerling relatie, gezinsdiagnostiek en onderzoek naar zelfbeeld, stemming, trauma en angsten tot de mogelijkheden. 

HGD consult
Wanneer u vragen heeft over 'uw aanmelding', kunt u voorafgaande aan het intakegesprek een telefonisch overleg laten inplannen met praktijkhouder Marjon Faas. Ook is het mogelijk om een HGD consult aan te vragen. In dit gesprek kunnen ouders en school met de orthopedagoog/psycholoog bespreken wat een gewenste aanpak is bij de hulpvraag. Niet altijd is diagnostiek de aangewezen weg, soms kan een gesprek met ouders of een inventarisatie met genormeerde (gedrags-)vragenlijsten nieuw licht werpen op een probleem. Ook is het mogelijk om gelijk door te pakken met een behandeling (bijv. COMET of CGT) of een trainingstraject (Beter bij de Les).