Nieuws

Breed onderzoek en didactisch onderzoek

augustus 2022

Dat er op scholen steeds meer aandacht is voor Handelingsgerichte Diagnostiek en Handelingsgericht werken blijkt uit een toename van het aantal aanmeldingen voor zowel 'breed onderzoek' als didactisch onderzoek. De term 'breed onderzoek' wordt doorgaans gebruikt wanneer er niet alleen sprake is van leerproblematiek, maar er (ook) zorgen zijn om het gedrag van de leerling (werkhouding, welbevinden, sociale ontwikkeling, etc). Doordat de onderzoeker de kans krijgt om 'breder' te kijken, dan alleen naar het IQ van de leerling, wordt tunnelvisie voorkomen, worden impasses doorbroken en komen oplossingen onder handbereik. Bij didactisch onderzoek ontlast de onderzoeker de IB-er in praktische zin; door de intern begeleider letterlijk werk uit handen te nemen. In nauw overleg wordt gekozen voor leervorderingen toetsen op het gebied van rekenen,
begrijpend lezen en spelling en er is een keuze mogelijk of alleen de ruwe scores of een behandelplan wordt aangeleverd. Hierdoor kan school snel aan de slag met de betreffende leerling. Tevens is onderzoek naar het geheugen, de werkhouding of de Effectieve Functies van de leerling mogelijk.