Nieuws

Feedbackgesprekken

september 2023

In de laatste weken voor de zomervakantie zijn we begonnen met het organiseren van 'feedbackgesprekken' met intern begeleiders. In deze gesprekken krijgen onze medewerkers complimenten voor wat scholen in onze werkwijze waarderen en ontvangen wij waar nodig verbetertips. Mocht u behoefte hebben aan zo'n gesprek, dan kunt u dit aangeven bij Karina Thörner (karina@orthopedagogiek-teylingen.nl). Wij staan ook open voor feedbackgesprekken met wijkteams, huisartsen en ouders. Bij ouders wordt structureel om feedback gevraagd aan het einde van een diagnostiek of behandeltraject.