Nieuws

Beter bij de les, training in executieve functies

september 2019

Beter bij de les, training in executieve functies 'Beter bij de les' is een neuropsychologische behandeling waarmee kinderen vanaf 8 jaar op de basisschool de executieve functies (de ‘regelfuncties’ van de hersenen) kunnen oefenen. Hierbij is er aandacht voor vaardigheden die belangrijk zijn bij het leren, zoals concentratie, planning, werkgeheugen en doel- en taakgericht gedrag.   
Gedurende de sessies oefenen kinderen met een werkboek, opdrachten en luistermateriaal op speelse wijze in het toepassen van de specifieke vaardigheden. Zij trainen hun werkgeheugen en krijgen meer inzicht in hun leergedrag. De kinderen leren om naar het eigen functioneren te kijken, zodat ze zichzelf zo veel mogelijk zelfstandig kunnen bijsturen.  

De training wordt vanuit onze praktijk in kleine groepjes (max. 3 kinderen) aangeboden en verzorgd door Brechtje Jansen van Roosendaal. Gedurende 12 weken volgen de kinderen tweemaal per week een trainingssessie van 45 minuten, waarin ze aan de slag gaan met "het breinkasteel".
Er gaat een werkboek met opdrachten mee naar huis. Voorwaarde voor een succesvolle training is dat de leerkracht van het kind bereid is om kennis te nemen van dit werkboek en om de uitvoering van de opdrachten te faciliteren. Na de aanmelding neemt de praktijk contact op met school om hierover te overleggen. Naast de intake en het eindgesprek worden ouders halverwege het traject individueel uitgenodigd voor een tussenevaluatie. 
Aanmelden kan telefonisch of per mail, zowel door ouders als door school. Er starten groepjes op diverse momenten in het (school-)jaar.
Wanneer school opdrachtgever is, wordt de training op school gegeven!

“Ik merk dat ik nu ook in de klas dingen beter kan onthouden. Bijvoorbeeld als de juf een instructie heeft gegeven, kan ik nu sneller aan de slag”-  Joris, 10 jaar  

De kosten bedragen € 47,50 per trainingssessie (of gesprek) plus werkboek € 25,-.
Klik hier voor de flyer.